Видео - Trade And Travel - 2 април 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=I5b-i07-hGA