Видео - 30 април 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Въведение в ASP.NET Web Forms" от курса ASP.NET and Kendo UI (for Telerik employees).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=G3gb2pCfhYU