Видео 26 септ. 2012 (Дончо)

Видео към лекцията "Въведение в HTML" от курса HTML основи - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=2hscdSJDgWI