Видео - 11 май 2015 - Ивайло - Част 3

Видео към лекцията "Въведение в ASP.NET MVC" от курса ASP.NET and Kendo UI (for Telerik employees).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7RhMjc6D0FY