Видео - 11 май 2015 - Ивайло - Част 1

Видео към лекцията "Работа с данни в ASP.NET MVC" от курса ASP.NET and Kendo UI (for Telerik employees).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IDwI65-POno