Видео - 16 май 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "2D физика в Unity 3D" от курса Разработка на игри с Unity и C# - част 2.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=y7oolIEsNLE