Видео - 21 май 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Kendo UI for ASP.NET MVC" от курса ASP.NET and Kendo UI (for Telerik employees).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kuWryEhTTiw