Видео - 10 окт. 2012 - Жоро

Видео към лекцията "Оператори и изрази" от курса C# Част 1 - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_y_TyXznh0A