Видео - 15 юни 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Functions declarions, expressions and IIFEs" от курса JavaScript ООП 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3hnUx4zRVHQ