Видео

Видео към лекцията "Таблици в HTML" от курса HTML основи - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=UY9V9XXNuHE