Видео - 17 юни 2015 - Ники

Видео към лекцията "Представяне на курса "Качествен програмен код"" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AVbo42SOKBg