Видео - 17 юни 2015 - Ники

Видео към лекцията "Форматиране на кода" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YBfHnF6xdZs