Видео - 18 юни 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Closures and Scope" от курса JavaScript ООП 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=w_xyU57ShVA