Видео - 16 юни 2015 - Колев

Видео към лекцията "Classical Inheritance in JavaScript" от курса JavaScript ООП 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1sFKUBQaY4g