Видео - 8 април 2013 - Ники

Видео към лекцията "Качествен програмен код" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tPWZhrGeo7w