Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Представяне на курса JavaScript Part 1" от курса JavaScript част 1 - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=X9diNgjCYCw