Видео - 24 юни 2015 - Ники

Видео към лекцията "Правилно именуване" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6A8kvaIkKac