Видео - 24 юни 2015 - Ники

Видео към лекцията "Коментиране и документиране на кода" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jKp-xXMDoMQ