Видео - 18 юни 2015 - Стефан Добрев

Видео към лекцията "Качествен програмен код" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Qmg4jfUDQ7o