Видео - 22 юни 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Prototype-based inheritance" от курса JavaScript ООП 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qNof8X3TIgM