Бонус видео "Flappy bird" - 30 април 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Създаване на игра тип Jetpack Joyride" от курса Разработка на игри с Unity и C# - част 3.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TNdr4EtafH4