Видео - 25 юни 2015 - Дончо

Видео към лекцията "JavaScript Patterns" от курса JavaScript ООП 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=izG-up7s3RM