Видео - 29 юни 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Object and Object.prototype methods" от курса JavaScript ООП 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Pph8K-vi37Q