Видео - 30 чни 2015 - Павел

Видео към лекцията "ECMAScript 6 classes & inheritance" от курса JavaScript ООП 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/B_3hoXOOmK0