Видео - 2 юли 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Конструкции за управление, условни оператори и цикли" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=10w777CGmWk