Видео - 2 юли 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "ECMAScript 6 classes & inheritance" от курса JavaScript ООП 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/GP_GcCCcfEo