Видео - 1 юли 2015 - Ники

Видео към лекцията "Променливи, данни, изрази и константи" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=InTFStZ5VuA