Видео - 25 юни 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Правилно именуване" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IVwDKyARcHI