Видео - 10 юли 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Висококачествени методи" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Nwh7OnDiyCM