Видео - 13 юли 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Document Object Model" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O3XEDfNJH_w