Видео - 23 май 2014 - Ники

Видео към лекцията "Висококачествени класове" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yCVOk1MJVv4