Видео - 14 юли 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Document Object Model" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a76J_brvoIg