Видео

Видео към лекцията "Форми в HTML" от курса HTML основи - декември 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=eLCvOoGEQtI