Видео - 15 юли 2015 - Ники

Видео към лекцията "Защитно програмиране и изключения" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T7yqklgxWlY