Видео - 15 юли 2015 - Ники

Видео към лекцията "Бързодействие и оптимизация на кода" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3RewMdJGOB8