Видео - KineticJS - 20 юли 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Библиотеки за HTML5 Canvas и SVG" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RAzJpe_JQAc