Видео - рикоширащи топчета и подскачане - 20 юли 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Анимации с Canvas и SVG" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=u1ZhDhBZQQ4