Видео - 6 юни 2014 - Ники

Видео към лекцията "Компонентно тестване (Unit Testing)" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6VjuNpZ8JnM