Видео - 6 юни 2014 - Ники

Видео към лекцията "Test-Driven разработка на софтуер" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GwG_aVm7-r4