Видео - 27 юли 2015 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в jQuery" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wO9aZRTkeiY