Видео - 21 юли 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Scalable Vector Graphics" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VT03ps_XMn0