Видео - 28 юли 2015 - Дончо

Видео към лекцията "HTML шаблони (Handlebars.js)" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EFU-MzTPqrY