Видео - 22 юли 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Компонентно тестване (Unit Testing)" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vm19lYjmYZo