Видео - Задача 1 - 3 август 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript UI и DOM.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4k-4bAXkH08