Видео - 19 август 2015 - Ники

Видео към лекцията "SOLID и други принципи" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IOL_II1EDjM