Видео - 20 август 2015 - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "SOLID и други принципи" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sJnMjD4e7R4