Видео - 27 август 2015 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в шаблоните за дизайн (design patterns)" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=wWXcCWSzlLw