Видео - 27 август 2015 - Ники

Видео към лекцията "Шаблони за създаване (Creational Patterns)" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RWhyptmXW9M