Видео - 12 септември 2015 - Георги

Видео към лекцията "Асинхронно програмиране в C#" от курса Асинхронно програмиране в C#.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/AtF3KXn4b_Y