Видео - 16 юли 2014 - Ники

Видео към лекцията "Основи на софтуерното инженерство" от курса Качествен програмен код 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RD0kt_Ss5-4